"Stara Štamparija"

Prilikom biranja lokacije za formiranje stambenog kompleksa utiču mnogi faktori koje je teško povezati jer su često suprotni jedni drugome. Traži se blizina centra grada a opet mir i povučenost za porodičan život, traži se uređena komunalna infrastruktura a opet da je zelenilo preovladava i prirodno okruženje. Često se traži i identitet mjesta, da se lako poveže sa životom i napretkom, a i da se sa kupac/stanodavac može lako poistovjetiti sa mjestom boravljenja…

Naša lokacija uspjela je povezati naizgled nepovezane stvari:

  • centar grada na 2 min pješke – mir unutar stambenog bloka
  • izgrađena infrastruktura komunalne opremljenosti na zavidnom nivou – zeleni pejzaži i igrališta za djecu unutar kompleska
  • lokacija istorijske vrijednosti – zadržavanje identiteta u imenu kompleksa

Lokacija Stambenog kompleksa ”Stara štamparija”, poznato po početku naselja Dželinjak, iza objekta Javne ustanove ”Kulturni centar”  a udaljenosti cca 100 m , tj. 2min hoda do strogog centra grada. U centralnoj zoni grada nalaze se objekti javnog karaktera : Kulturni centar, biblioteka, muzej, opština, osnovna škola,pijaca, katastar, pošta. Nešto malo dalje je dom zdravlja, obdanište…

 

Stambenog kompleksa je unutar regulacionog plana koji predviđa stambenu gradnju, većim djelom porodično stanovanje sa tendencijom kolektivnog stanovanja. Ovo je usko povezano blizinom centralne zone grada. Naš stambeni kompleks ”Stara štamparija” je prvi veći kolektivni stambeni kompleks u ovoj zoni. Trenutno u okruženju su manji jednoporodični/porodični stambeni objekti. Samim time lokacija i daje pitomost i mirnoću življenja. Lokacija gleda na neizgrađenu padinu naselja Potočani, što otvara zelenu vizuru kompletnoj lokaciji.

U stambenom kompleksu su planirana tri kolektivna stambena objekta. Pored ulice veći objekat A, u sredini kompleksa objekat B i u dnu lokacije objekat C. Objekat B i C su sličnih gabarita, dok objekat A s obzirom da se nalazi uz glavnu ulicu imaće prostorije poslovanja u prizemlju.

Objekti su planirani visinske regulacije Su+Pr+3+Pe (suteren, prizemlje, tri sprata i povučena etaža). Objekti se grade u fazama (po etažama i po objektima).

Pored potrebne komunalne infrastrukture, koja će se većim djelom i renovirati i izgraditi za potrebe stambenog kompleksa, planirana je izgradnja zajedničkog dvorišta unutar kompleska, opremljenog potrebnim sadržajem, kao i djelom nadkrivenim vanjskim parkinzima, kao i predviđenom infrastrukturom za mogućnost postavljanja reciklarnog ostrva za kompletan kompleks i prostorija za zajedničko grijanje. Određen broj parkinga je u suterenskoj etaži, a ostali dio parkinga je unutar kompleksa, dio nadkriven, dio ne. Prilikom kupovine stana parking prostor jedan po stanu je obaveza da se uračuna u stan u jednom od navedenih i dostupnih varijanti.

Sve gore navedeno čini našu lokaciju drugačijom i onom koja definiše LAKOĆU STANOVANJA.